Никога не сме се колебали да инвестираме в Европа, Лио Ли, вицепрезидент на отдел “Глобален маркетинг, продажби и услуги”

2 Дек. , 2018 | By

Никога не сме се колебали да инвестираме в Европа, Лио Ли, вицепрезидент на отдел Лио Ли има близо 20 години кариера в Huawei, отвела го до позицията вицепрезидент на Департамента за глобален маркетинг, продажби и услуги. Преди това е работил 4 години в R&D мрежата на компанията, а 11 години трупа опит в маркетинга и продажбите, включително 9 години, прекарани в продажби в различни райони по света. За почти 7 години се задържа в Русия, след което през 2012 г. става регионален ръководител на Huawei Device Ltd., Co. за Южна Америка.
Разговаряме в централата на Huawei в…

 

При изписване на заглавието "Никога не сме се колебали да инвестираме в Европа, Лио Ли, вицепрезидент на отдел “Глобален маркетинг, продажби и услуги”", понякога то може да бъде написано като:

  • :+1053м:+1080м:+1082м:+1086м:+1075м:+1072м :+1085м:+1077м :+1089м:+1084м:+1077м :+1089м:+1077м :+1082м:+1086м:+1083м:+1077м:+1073м:+1072м:+1083м:+1080м :+1076м:+1072м :+1080м:+1085м:+1074м:+1077м:+1089м:+1090м:+1080м:+1088м:+1072м:+1084м:+1077м :+1074м :+1045м:+1074м:+1088м:+1086м:+1087м:+1072мр :+1051м:+1080м:+1086м :+1051м:+1080мр :+1074м:+1080м:+1094м:+1077м:+1087м:+1088м:+1077м:+1079м:+1080м:+1076м:+1077м:+1085м:+1090м :+1085м:+1072м :+1086м:+1090м:+1076м:+1077м:+1083м :+8220м:+1043м:+1083м:+1086м:+1073м:+1072м:+1083м:+1077м:+1085м :+1084м:+1072м:+1088м:+1082м:+1077м:+1090м:+1080м:+1085м:+1075мр :+1087м:+1088м:+1086м:+1076м:+1072м:+1078м:+1073м:+1080м :+1080м :+1091м:+1089м:+1083м:+1091м:+1075м:+1080м:+8221м
  • Нщищкщощгщащ нщещ сщмщещ сщещ кщощлщещбщащлщищ дщащ ищнщвщещсщтщищрщащмщещ вщ Ещвщрщощпщащя Лщищощ Лщищя вщищцщещпщрщещзщищдщещнщтщ нщащ ощтщдщещлщ “щГщлщощбщащлщещнщ мщащрщкщещтщищнщгщя пщрщощдщащжщбщищ ищ ущсщлщущгщищ”щ
  • Н]и]к]о]г]а] н]е] с]м]е] с]е] к]о]л]е]б]а]л]и] д]а] и]н]в]е]с]т]и]р]а]м]е] в] Е]в]р]о]п]а]q Л]и]о] Л]и]q в]и]ц]е]п]р]е]з]и]д]е]н]т] н]а] о]т]д]е]л] “]Г]л]о]б]а]л]е]н] м]а]р]к]е]т]и]н]г]q п]р]о]д]а]ж]б]и] и] у]с]л]у]г]и]”]
  • Никога не сме се колебали да инвестираме в Европа, Лио Ли, вицепрезидент на отдел “Глобален маркетинг, продажби и услуги”

Подобни статии

Оставете коментар