Internet of Things #13: САЩ тества 5G “умния град” в полеви условия

24 Сеп. , 2019 | By

Internet of Things #13: САЩ тества 5G “Интернетът на нещата” (Internet of Things, IoT) и “умните градове” (Smart City) са концепции за технологично подобряване на градската среда, за които все по-интензивно се говори през последните години. С появата на бърз и надежден безжичен интернет и особено покрай навлизащите мобилни мрежи за данни от пето поколение (5G) smart технологиите една по една започват да се появяват и в полеви условия – като се започне от вече сравнително тривиални неща като “умното” улично осветление, камерите за…

 

При изписване на заглавието "Internet of Things #13: САЩ тества 5G “умния град” в полеви условия", понякога то може да бъде написано като:

  • internet of things +13: :+1057м:+1040м:+1065м :+1090м:+1077м:+1089м:+1090м:+1074м:+1072м 5g :+8220м:+1091м:+1084м:+1085м:+1080м:+1103м :+1075м:+1088м:+1072м:+1076м:+8221м :+1074м :+1087м:+1086м:+1083м:+1077м:+1074м:+1080м :+1091м:+1089м:+1083м:+1086м:+1074м:+1080м:+1103м
  • internet of things #13& СщАщЩщ тщещсщтщвщащ 5g “щущмщнщищящ гщрщащдщ”щ вщ пщощлщещвщищ ущсщлщощвщищящ
  • internet of things #13& С]А]Щ] т]е]с]т]в]а] 5g “]у]м]н]и]я] г]р]а]д]”] в] п]о]л]е]в]и] у]с]л]о]в]и]я]
  • internet of things #13: САЩ тества 5g “умния град” в полеви условия

Подобни статии

Оставете коментар